2016. október 27., csütörtök

Csingiz Ajtmatov: A versenyló halála

Híres ​​versenyló volt valaha Gülszári, a ménes büszkesége. Most már öreg ő is, mint a gazdája, és utolsó erejét megfeszítve, kínlódva húzza a szekeret… S míg lova küszködik, meg-megáll, aztán már jártányi ereje sem marad, és várja a halált, a gazdája, Tanabaj előtt lepereg az életük. Milyen büszke, szabad, erőtől és szépségesen vad ösztönöktől duzzadó jószág volt valaha Gülszári! Hogy szerette a ménest, hogy ficánkolt, hogy tette a szépet a kancáknak. De „az állat értelmetlen lény, állandóan tartani kell tőle, hogy bosszút forral”. Gülszárit elveszik gazdájától, az istálló rabságába kényszerítik, de ő újra és újra megszökik, még akkor is, amikor lábát megvasalják: szabadság, tér, száguldás és szeretet nélkül nem tud élni. Majd kiherélik, s végül kiölnek belőle mindent, hogy ne ismerjen mást, csak a nyerget és az utat. Mint ahogy gazdájából, Tanabajból is kiölik a hitet, amellyel a legnehezebb feladatokat is vállalta a kolhozban, miután végigharcolta a háborút: a ménes gondozását, aztán egy juhnyáj minden gondját-baját… És fel-felréved előtte a fiatalkora is, amikor még a kommunizmushoz vezető utolsó harc lázában élt, s nem riadt vissza attól sem, hogy a féltestvérét kuláknak bélyegezze. Kemény ember volt egykor Tanabaj, de most már megtört vénség, aki csak emlékezni tud…
A világhírű kirgiz író 1966-ban megjelent regénye maradandó alkotás: Gülszári haldokló testében a gazemberek uralma alatt élő, hitét, illúzióit vesztő s talán saját bűneire is ráébredő ember riadt szíve dobog.

Amilyen kicsi ez a könyv, olyan nagyon szép és megrázó. Csak elszorult torokkal lehet elolvasni, hiszen egy élettől búcsúzunk mindvégig. Egy társtól, egy baráttól, egy cinkostól, mert ez volt Tanabajnak Gülszári. Nem a lova, hanem egy hűséges, érző barát, akire mindig lehet számítani. 

Gülszári, az öreg poroszka ló és gazdája, a vén Tanabaj hazaútja foglalja keretbe ezt a történetet, amelyben Gülszári életének utolsó óráiban megismerhetjük kettejük közös történetét

Megismerkedésüktől kezdve végigkísérhetjük közös útjukat, osztozhatunk egymási iránti szeretetükben és tiszteletükben. Tanabaj Bakaszov őrvezető hat év hadi ösvényeken való menetelés után szerelt le, nagyobb baja nem esett a háborúban. Ekkor találkozott először Gülszárival, aki akkor még sárga csikó volt. A háború után a méneshez került, Csoró barátja kérésére vállalta el, hogy felmegy a hegyre a ménessel és oda költözteti a jurtába a családját is. 

Csoróval együtt számolták fel a kulákgazdaságokat, együtt agitáltak a kolhoz mellett, barátok  voltak komszomolista korukban. Keserves, fájdalmas dolog volt végigkövetni Tanabaj és Gülszári életét. Mindkettőnek kijutott a rosszból, a szenvedésből, a bizonytalanságból.  Voltak dicsőséges pillanataik is, a poroszka ló dicsősége a versenyeken Tanabaj dicsősége is volt, látogatásaik a csinos özvegyasszonynál mindkettőjük nagy örömére szolgált, mondhatni együtt voltak jóban és rosszban. 

Sokszor elszakították őket egymástól, de ők összetartoztak, ezért is sodródtak újra és újra egymás mellé. Olyan igazi lassú folyású történet volt, ami nagyon mélyre hatol a lelkedbe, nagyon megviseli a szívedet, közben hatalmas tiszteletet érzel ezek iránt az emberek iránt, aki életüket kockáztatják azért, hogy a rájuk bízott állatokat, juhnyájat megvédjék. Mindezt miért? Csalóka álmokért, üres, be nem tartott ígéretekért. Tanabaj hitt az eszmékben, teljesen átadta magát a reményeinek, kiábrándító  és szomorú volt látni ezeknek az embereknek a csalódását és szenvedését, akik egész életüket tették fel a kommunizmus eszméjére, pedig Tanabajt közben a pártból is kizárták.

Érdekes kor- és társadalomrajz is volt egyben, közelről látni, hogyan működtek a kolhozok, hogyan győzték meg az embereket, hogy a kommunizmus majd jó lesz, és hogyan adták az emberek ezért oda mindenüket. Legfőképpen az álmaikat.

Gülszári életén végigtekintve is megismerhetjük a kor társadalmát, az érző, gondoskodó kisemberektől a nagykutya kolhozelnökön át. Éppen annyira keserves és nehéz élete volt, mint Tanabajnak. Tanabaj barátja haldoklása közben végiggondolja az életét, a közös, értékes pillanataikat, az élet fontos dolgait és újjáéled szívében a remény... ő hitt benne. Gülszári szívében már sem remény, sem dobbanás nincs a történet végére. Megkönnyeztem. 


Gyönyörűen megírt könyv, annyira szép és erőteljes tájleírásokkal, ember- és Gülszári ábrázolásokkal, hogy néha ott éreztem magam az éppen kizöldült füvön, néztem ahogyan a harsány csődörök nyerítve vették üldözőbe a fiatal kancákat, miközben felváltva sütött a nap és esett az eső, felnézve fehéren ragyogott a hegygerinceken a hó. De ugyanígy éreztem a téli hideget és fagyot, amikor a tavasz nem akart elérkezni, csak esett és esett, a juhok éheztek, az emberek tehetetlenek voltak, éreztem Tanabaj  dühét és csalódottságát, ami már-már az őrületbe kergette.

Nagyon megszerettem Tanabaj feleségét, Dzsardajt, tiszteletreméltó, erős, okos karakter volt, végig kíváncsi voltam, mi az a temir-komuz nevű hangszer, amelyet mindig elővett, ha  a keserűségeken, csalódásokon, fájdalmakon kellett úrrá lenni.  A könyv befejezése után meg is kerestem, nézzétek meg ti is:


10/10

Bea

2016. október 26., szerda

Légrádi Gergely: Szemben

Légrádi Gergely etűd-novelláinak szinte mindegyike a félálmok határvidékén szólal meg, ott, ahol időben és térben távol első pólusok látszólag könnyedén összekapcsolódnak, és az így létrejövő ellentétekből bontakozik ki e szövegek különös, ambivalens atmoszférája. Mintha egy rejtélyekkel teli, epizodikus film peregne a szemünk előtt, ahogy sorra, egymás után olvassuk a könyv sajátos rövid történeteit, az élet és a halál vélt vagy valódi határhelyzeteiről.

Sokszor nehéz eldönteni, hogy a tömör, kihagyásos írói megfogalmazás, a leírt történetek a valóságban vagy a képzeletben, esetleg egyfajta furcsa képzelgés formájában szólalnak-e meg. Gyakran összemosódik bennük a régmúlt és a jelen, az emlékek és a mindennapok realitása, sőt, néha még az is eldöntetlen ezekben az írásokban, hogy az ébrenlét reálszituációjában vagy egy álomban, illetve az e világon vagy már a túlvilágon játszódik-e maga az esemény, és történések hőse valójában melyik dimenzióban éli meg mindezt. 
Légrádi Gergely sajátosan meditatív, "félálom"-világaira érdemes ráhangolódni, érdemes velük megbarátkozni, mert nyitottságra és befogadásra tanítanak ebben a szűkre zárt, racionális valóságunkban. 

Egyre inkább kedvelem a novellásköteteket. Az írások rövidek, pillanatokat, gondolatokat villantanak fel. Nagy hiba lenne egy regényhez hasonlítani őket, amelyiknek van egy fő története, útja és bár hatalmas meglepetések érhetnek a cselekményben bennünket, de mégsem lesz például egy thrillerből egyik oldalról a másikra mondjuk egy romantikus regény. 

Egy novelláskötetben még ez is előfordulhat. Egyik oldalon még egy teljesen hétköznapi szakításról olvashatunk, a következőn pedig Karinthy beszélget Esti Kornéllal. Légrádi Gergely novelláskötete több szempontból is szokatlan. Szereplőit mindenféle korba és időbe helyezi, dimenziókat ugrik át, követhetjük felfoghatatlan helyekre, részt vehetünk kifürkészhetetlen kalandokban. Csak el kell engedni magunkat, hagyni, hogy képzeletünk úgy igazán útra keljen és élvezni a találkozást saját magunkkal, legbensőbb gondolatainkkal, lelkiismeretünkkel.  

Követni a szereplőket a halál kapujáig,  majd átlépni azt, hallgatni a  meg nem született gyermek kérdéseit, misztikus, rejtélyes utolsó utazáson részt venni, telefonálni egy dédivel, aki ki tudja hol van már, közlekedési híreket hallgatni, de milyen híreket (!), meghallgatni Sancho Panza vallomását, egy rockgitáros utolsó lépésének tanúja lenni, mind-mind egy fantasztikus kaland volt. Hol szívszorító kaland, hol meghökkentő, hol pedig hihetetlen. 

Élmény volt ez a novelláskötet, egyszer az érzéseimet kavarta fel, máskor pedig az értelmemet tette próbára. Interaktívnak is nyugodtan nevezhetném, mert majdnem annyit várt tőlem olvasótól, mint, amennyit adott. Hogy értsem meg, éljem át, válaszoljam meg, találjam ki. Sokszor csak feldobta a labdát és én voltam az, aki meghatározza, hogy hová esik, merre gurul és mit látok a végén. 

Azt azért elárulom, hogy nem első pillanatban köttetett a barátság köztünk, de egyszer csak azt éreztem, hogy ezt bizony én nagyon bírom, kedvelem ezeket a sokszor rejtélyes, megfoghatatlan, álomba, valóságba, életbe, halálba ágyazott történeteket. 

Szokatlannak említeném még a néhány egysorost, ami elsőre meglehetősen különösnek tűnik, de egyre beljebb és beljebb haladva a könyv hangulatába és világába, olyanok, mint egy apró, gyors levegővétel a következő ismeretlen ajtó előtt a kíváncsiság és a várakozás pillanatában.


Néhol szürreális, néhol elgondolkodtató, helyenként nagyon is életteli, itt-ott ironikus és ismerős történetek sora, sikerült teljesen meggyőznie, elnyernie a szeretetemet. Olvasmányos,  egyszerű stílusban megírt mágikus, varázslatos utazás  volt nekem ez a könyv.

Az illusztrációk szinte  összesimulnak a történetekkel, vannak köztük kedvenceim, amelyeket akár a szobám falán is szívesen látnék. 

A könyvet köszönöm Légrádi Gergelynek és a Napkút Kiadónak!

10/10

Bea

2016. október 25., kedd

Angela Marsons: Ördögi játszmák

Alexandra Thorne pszichiáter. Jól menő magánpraxist visz, önkéntes munkát vállal egy rehabilitációs intézetben, cikkei jelennek meg szakmai lapokban, intelligens, vonzó; és olyan szabadságot teremt magának, amelyre mindig is vágyott. Egy tökéletes nő, egy tökéletes élet.

Egy napon azonban az egyik páciens gyilkosságot követ el, bosszút áll egy hajdani traumáért. Egy másik páciense majdnem agyonver egy férfit, aki csak megrázogatta, hogy felébressze. Mi történik dr. Thorne betegeivel, hogy ilyen erőszakos cselekményeket hajtanak végre? Mi zajlik egy-egy terápián? És mi lehet az orvos valódi szándéka?
Kim Stone felügyelő hátborzongató ügybe csöppen, a megérzéseire hagyatkozva mást lát ott, ahol a kollégái és a felettese csak a maszkot. Egyedül marad: a saját szakállára kezd nyomozni, de talán gyermekkora tragikus eseményei, veszélyes élete miatt egy okos és számító elme számára könnyű préda lehet.

Nagyon örülök, hogy viszontláthattam Kim Stone felügyelőt és ebben a részben még jobban megkedveltem. Pedig talán most nem csillogtatta meg annyira a humorát, ami annyira tetszett az előző részben. Többet engedett viszont látni a lelkéből és arról is megbizonyosodhattunk, hogy szíve is van.

Mi másért is aggódott volna annyit a főnyomozás alapját képező kislányokért, miért nem hagyta nyugodni az ügy. Annyira megérintette az eset, hogy szokás szerint éjjel-nappal ezen járt az agya, olyannyira, hogy még szeretett motorját sem szerelgette számottevően ebben a részben. Megérzései azt súgták, hogy a bűnös apa letartóztatása után nem nyugodhat meg, mert még nincs teljesen tisztázva az ügy. Valahol még valami lappang. 

Közben egy gyilkossági nyomozásban vesz részt, ahol egy régi sértett bosszút áll a börtönből kiszabadult elkövetőn. Logikus, hogy egyből felkeresik az elkövető pszichiáterét. Dr. Thorne és Kim között egyből elkezdődik valamiféle macska-egér harc, taszítják és vonzzák egymást egyszerre. Majd egymás után következnek a bűnesetek, és a pszichiáter is lépten-nyomon feltűnik.

Kim miközben agytekervényeit szinte minden percében a függőben lévő nyomozásokon járatja, továbbra is az a megközelíthetetlen, zárkózott mufurc nő, akit az első részben megismertünk. Egyetlen barátja Bryan, a társa, akit a legközelebb engedett magához, de tulajdonképpen ő sem tud róla semmit. 

Kim őrzi múltjának szörnyűségeit, sem elengedni, sem feldolgozni nem tudja a borzalmas emlékeket. Bűntudata és anyja iránt érzett gyűlölete egyre kevésbé fér meg a lelkében, egyre nehezebben tud normális életet élni, érzi, hogy ez így hosszú ideig nem viselhető el.

Barney a kutya és David, a Hardwick otthon vezetője érdekes és szívmelengető színfoltja a történetnek, nagyon örültem nekik. Az otthon lakói között is akadt egy-két érdekes figura.

No és Alex, azaz dr. Thorne egy fantasztikus karakter volt, egy nem hétköznapi, briliáns szereplő, nagyon izgalmas volt a kettejük közötti játszma, én meg közben nagyon feszült,  meg is ijedtem, hogy Kim nem elég erős, nem kerül ki győztesen a játszmából, és akkor mi lesz. Egy rövid időre elfelejtettem, hogy ez egy sorozat, amiben ő a felügyelő! :D  

Tetszett, hogy Kim emberi oldala egyre többször bukkant elő a történetben, és az, hogy ismét képes kötődni, a gondját viselni valakinek. 


Angela Marsons második könyve is levett a lábamról és azt is kijelenthetem, hogy nekem ez a rész az előzőnél is jobban tetszett, izgalmasabb, cselekménydúsabb, fordulatosabb volt. Letehetetlen kategória. 

A könyvet köszönöm a General Press Kiadónak!

10/10

Bea

Az Elfojott sikolyról írt bejegyzésünket IDE KATTINTVA olvashatjátok.

2016. október 24., hétfő

Joyce Maynard: Függőség

A függőség veszélyes - akár az alkoholtól, akár mástól függ az életünk.

Jól tudja ezt Helen is, aki ittas vezetés miatt elveszíti a jogosítványát és nyolcéves fiának, Olivernek a felügyeleti jogát is. A magába roskadt Helen azonban életének mélypontján megismerkedik Ava és Swift Havilanddel, akik gazdagok, nagyvilági életet élnek és szívesen segítenek másokon. Helent is felkarolják: nem pusztán munkát adnak neki, de a barátukká fogadják, sőt megígérik, hogy segítenek, hogy Helen visszakaphassa Ollie-t Mindezért az álomvilágért Helen szívesen lemond a régi barátokról.

Alkoholfüggősége már a múlté, ám észrevétlenül egy másik függőség rabjává válik, és ahogy az alkohol nyújtotta bódulatból, úgy ebből is keserű az ébredés.

A fülszöveg nagyon jól összefoglalja a lényeget, ebben az esetben már nem is nagyon tudok mit  hozzátenni. Helen, a teljesen magára maradt nő, anya szimpatikus volt számomra, de lehet, hogy csak sajnáltam.  Amikor megismerkedett Havillandékkal én is éppen úgy örültem, ahogyan ő, de már akkor helytelenítettem, hogy leépíti az egyetlen barátnőjét, mert szívesebben tölti az idejét együtt a gazdag házaspárral. 

Zavart, hogy ennyire elvakították a házaspár által nyújtott előnyök, a barátságuk, a jóságuk, az adakozókészségük, a segíteni akarásuk, hogy már mást nem is látott maga körül. Teljesen tőlük tette függővé a napjait, az estéit és a programjait. Férfiakkal is csak azért randizott, hogy utána a történeteket kiszínezve szórakoztatni tudja esténként Avát és Swiftet. Teljesen háttérbe szorította saját magát, az érzéseit, már nem is önmaga volt, hanem egy báb, aki csak azért kelt fel reggelente, hogy újdonsült barátainak megfeleljen. 

Valószínűleg ez azért alakulhatott így, mert miután a fiát elvették tőle, nem igazán volt önmaga, csak élt egyik napról a másikra, bár kitűzte célként a fia visszaszerzését. A fiú azonban egyre inkább eltávolodott az édesanyjától, a kéthetenkénti látogatások nem szolgáltattak annyi közös élményt, jó érzést, lehetőséget, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, hogy megtalálják ismét a régi, szeretetteljes kapcsolatukat. 

Helen emiatt egyre elkeseredettebb volt, ezért belevetette magát azokba a dolgokba, amelyekkel Ava megbízta, szinte nem is létezett más számára a házaspáron kívül. 
Amikor pedig lehetősége adódott a fia visszaszerzésére, amely lehetőségben nagymértékben közreműködött ez a két ember, akkor - bár időnként az eszével tudta, hogy ez így nem jó - méginkább a lekötelezettüknek érezte magát. 

Közben megismerkedett egy férfival, aki más volt, mint a többiek, aki esélyt adott neki egy új, másfajta életre. Vajon tud-e élni ezzel a lehetőséggel, meg tud-e szabadulni a függőségtől, ami ehhez a két emberhez köti. Tényleg olyan makulátlanok, önzetlenek ezek az emberek, mint amilyennek látja őket? Vissza tudja-e szerezni a fiát? 

Egy félresiklott életről, egy nő vívódásairól szól ez a történet, a magány, az egyhangúság meghatározta mindennapokról, amikor egy kicsi szalmaszálba jólesik belekapaszkodni, még akkor is, ha áldozatokat kell hozni érte. És a végén meg kell-e fizetnünk mindenért, az élet kiegyenlíti-e a számlát? 

A könyv tanulsága, miszerint a barátok a bajban ismerhetők fel és nem akkor, amikor siker és boldogság az életed, nem újkeletű gondolat, de mindenképpen azt erősíti, hogy légy kemény, határozott, mert akkor magadra mindig számíthatsz. 

Mindamellett, hogy helytelenítettem Helen függőségét, ragaszkodását, én sem tudom, hogy tudtam-e volna máshogy tenni, most persze azt mondom, hogy igen, de én nem vagyok Helenhez még csak hasonló helyzetben sem. Így valamennyire mégiscsak megértettem, de végig drukkoltam azért, hogy valami nyissa már fel a szemét. Sejtettem, hogy valami drámai fordulat lesz az, ami segíthet rajta. 


Joyce Maynard nagyon jó karaktereket alkotott, a történetben nem volt semmi különös és bonyolult, mégis végig éreztem a feszültséget, ami vezetett valami felé és mivel tudnom kellett, hogy mi az, nagyon gyorsan végeztem a könyvvel. Első könyvem volt az írónőtől, de szívesen fogom elolvasni a többit is. 

A könyvet köszönöm az Alexandra Kiadónak!

9/10

Bea

2016. október 22., szombat

Mesék ismét

Robert Munsch: Örökké szeretlek
Könyvesboltban olvastam végig ezt a könyvet,azt hiszem csak azért nem potyogtak a könnyeim. Engem nagyon szíven talált a történet egyszerűsége, igazsága, az élet körforgása. A születés, a gyermeknevelés, az anyai szeretet, amely mindent megbocsát és mindig jelen van, a felnőtté válás, az anyai ragaszkodás még ekkor is. Aztán az öregedés, a betegség. Szép könyv a szeretetről.
10/10Mechler Anna: Doma és a család
Nagyon aranyosan induló mese Domáról, a mágnes vitézről. Doma nagyapó keze által életre kelt, a két unoka nagyon örült, játszottak vele, Doma megmutatta, hogy mágnes vitézként  mire képes. Amikor a konyhában lóbálta a lábát a fazékon ülve, azt hittem, hogy majd beindul a mese. De egyszer csak azon kaptam magam, hogy itt bizony a családi viszonyok, ki kinek az unokatestvére, kinek a gyermeke, kinek a nagynénje, stb magyarázata kezdődött, figyelmem elkalandozott és a végére nem tudtam meg, hogy ki kicsoda. Ha akarom és figyelek, akkor nyilván megértem, de nem teljesen értettem, hogy ment át ennyire a könyv egyik témából a másikba.
6/10


Kárpáti Tibor: Puszi nyuszi!
Keményfedeles, pár oldalas lapozgató, vicces köszönésekkel. El tudom képzelni, amint apró gyerekeknek felolvasom, nézegetjük a képeket, ők pedig nagyon élvezik a különféle állatos köszöngetéseket, és másnap a gyakorlatban is kipróbálják őket. És csak reménykedek majd, hogy a szomszédnak nem köszönnek, "helló, te ló"  vagy a szigorú eladónőnek "puszi, nyuszi" formációban. :)
9/10Pásztohy Panka: Szeretem a kiskutyám
Kedves, bájos könyv a kutyatartásról, Lili és Pitypang közös kalandjairól. A gyerekek  ezen a remek történeten keresztül tanulhatják meg, hogy mire van szüksége egy kiskutyának, Lili példáján keresztül láthatják, hogy a kutyatartás nem csak móka és kacagás, hanem bizony komoly felelősség is.  Az illusztrációk is szemet gyönyörködtetőek és aranyosak.
10/10

Vadadi Adrienn: Dani biciklizni tanul
Három rövid történetet tartalmazott ez a kis könyvecske. Kicsit meglepett az Alma utca 22. után, de ez végtére is ovisoknak íródott. Ezért viszont furcsa volt benne, hogy Dani cumizik. Vagy talán arra akar utalni a szerző, hogy a gyerek majd a saját ütemében, saját akaratából úgyis leszokik egyszer a cumiról, nem kell erőltetni? Hm, nem tudom, nekem egy kicsit váratlan volt, vissza is kellett lapoznom az elejére, hogy tényleg oviról van-e szó. 
Az is meglepő volt, hogy egy álom után Dani egyből tudott biciklizni,  másrészt viszont ez a gyerekekben azt az érzést keltheti, hogy nem olyan nagy dolog a bicajozás, nosza pattanjatok csak fel rá bátran.  Legjobban az ásítós mese tetszett. Egyszerű, hétköznapi, mégis  nagyon aranyos volt.
8/10

Balázsy Panna: Csillagfény
A történet főszereplője Szentesi Szandra, 3. b. osztályos tanuló. És természetesen a 11 éves nővére, valamint a családja. Naplószerűen mesél nekünk a napjairól, egyszerre párhuzamosan a jelenről és egy iskolai osztálykirándulásról osztja meg emlékeit a másik vonalon. Gyorsan haladós volt, tetszett, hogy az egyszerűsége, stílusa megfelelt egy 9 éves kislány gondolatainak, életének, napjainak. Egy mandulaműtétről szóló filmforgatás áll jelenleg Szandra életének középpontjában. Nem tudom, tényleg nem csapna-e egy mai 9 éves gyerek nagyobb hűhót maga körül, ha egy filmforgatás főszereplője lenne, de itt csendesen, szolídan zajlottak az események. Egy boldog, kedves családot, veszekedések nélkül és egy kiegyensúlyozott  kilencévest ismerhettünk meg a Csillagfényben. Az illusztrációkat majdnem elfelejtettem: nagyon tetszett.:)
8/10

2016. október 21., péntek

Sophie McKenzie: Bennem megbízhatsz

Egy csendes, szürke szombat délelőtt Livy holtan találja legjobb barátnőjét, Juliát, akihez a gyermekeivel látogatóba érkezett.
Jóllehet az összes bizonyíték öngyilkosságra utal, Livy képtelen elfogadni a a hivatalos döntést, az emlékeiben Julia ugyanis harsány volt, szókimondó, élveteg, polgárpukkasztó és életigenlő, egyáltalán nem depressziós. Néhány gyanús körülmény miatt Livy kutakodni kezd, és váratlanul azzal a döbbenetes lehetőséggel szembesül, hogy Juliát ugyanaz a személy gyilkolhatta meg, aki tizennyolc évvel korábban Livy húgával is végzett.
Miközben kétségbeesetten küzd, hogy megértse a múltbéli tragédiákat és összetartsa roskadozó házasságát, Livy a gyilkos nyomába ered, akiről gyanítja, hogy közeli kapcsolatban áll ővele és a családjával. De ha ez igaz, megbízhat-e még bárkiben? Például Julia eltitkolt szerelmében. Vagy akár saját szeretett férjében, aki talán többször is megcsalta, mint ahányat bevallott. Amikor pedig végül hajmeresztő, képtelen döntés elé állítják, azt is végig kell gondolnia: elég erős-e ahhoz, hogy önmagában megbízzon.

Úgy látom ezt most nálunk a letehetetlen, kék borítójú thrillerek időszaka volt, Anya nemrég fejezte be az Ördögi játszmákat, én az Éles tárgyakat, most pedig következett a szintén kék borítós és szintén letehetetlen Bennem megbízhatsz. :)

Sophie McKenzie már az előző könyvével is jól meglepett minket, így megörültem neki, mikor láttam, hogy jön a második könyve magyarul, annyira, hogy végül csak hónapokkal később olvastam el... :) De ez igazából csak a többi sorára várakozó könyv hibája volt.

Az írónő az előző könyvével magasra tette a lécet és az elvárásaimat is vele szemben, de szerencsére ez a története is letehetetlenül izgalmas volt, peregtek a lapok, nem tudtam szabadulni a könyvtől, míg a végére nem értem.

Nem szeretek ilyen hasonlatokkal élni, de most megteszem, számomra, Sophie McKenzie most már hivatalosan is a brit Gillian Flynn-é lépett elő, egyszóval imádom őt is. :)

A két írónő között annyi a különbség, hogy míg Flynn regényeiben tobzódnak a zakkant, őrült személyiségek, addig McKenzie könyveiben általában csak a gyilkos eszelős pszichopata. A főhősnők pedig megbízhatóan épelméjűek és hétköznapiak. A nagy kiszámíthatatlan csavar pedig nem hiányozhat Sophie könyveiből sem.

Történetünk főszereplője, az üdítően és megnyugtatóan hétköznapi Livy, akinek napjai egy főállású családanya megszokott kiszámíthatóságával telnek. Évekkel ezelőtt megcsalta a férje, amin még így évekkel később sem tud túllépni, éppen csak kamaszodó lánya meg szinte pokollá teszi az életét.

Itt most muszáj szót ejtenem erről a kamaszlányról, Hannah-ról. Akit utáltam, meg tudtam volna fojtani egy kanál vízben, olyan utálatosan viselkedett Livyvel. 
Erre most Anya biztos ingatná a fejét és azt mondaná, hogy én is szoktam így viselkedni másokkal, amit nagy hangon tagadnék, de magamban elismerném, hogy ez bizony sajnos így van, de az ilyenek után magamat is meg tudnám fojtani egy kanálvízben...
Az a lényeg, hogy szerintem ha egy szereplő ilyen heves érzelmeket képes kiváltani belőlünk, akkor az nagyon jól ki van találva, jól van megírva és Hannah ilyen volt.

Ezen a kibírhatatlan kamaszlányon kívül volt még egy őrült gyilkosunk is, akinek sokáig homály fedte kilétét, beteg elméjének gondolatait viszont nem, mert a szerző egy-egy fejezeten keresztül ide is betekintést engedett nekünk.

Először csak szépen lassan bontakoztaki Livy nyomozásának részletei, majd egyszer csak őrült fordulatot vettek az események, új szereplők, új nyomok, új kérdések tűntek fel, egyszóval esélytelen volt betartanom a minden fejezet elején meghozott fogadalmamat, hogy ez lesz az utolsó, amit elolvasok, utána megyek a dolgomra... :)

Ahogy haladt a történet, egymást követték az idegborzoló jelenetek, én már mindenkit meggyanúsítottam valamivel, képtelenebbnél képtelenebb elméletek keltek életre a fejemben a gyilkos kilétével kapcsolatban, de miután eljutottam odáig, hogy az előbb említett kamaszlánynak, Hannahnak csak nincs semmi köze a gyilkosságokhoz, olyasmi történt velem, ami egyébként nem szokott.
Rájöttem, hogy ki a gyilkos! :) Aztán arra, hogy az írónő valószínűleg direkt így akarta ezt, de azért így is büszke voltam magamra és ez amúgy sem vett el semmit a történet élvezhetőségéből.


A pörgős, izgalmas letehetetlen thrillerek kedvelőnek mindenképpen ajánlom ezt a regényt, és azoknak is, akik esetleg nem kedvelik a véres, durva gyilkosságos thrillereket, mert ilyen szempontból ebben a könyvben kevés van ezekből a dolgokból.

9/10

Zsófi